Aktualizacja 29.05.2020

Medycyna pracy w stanie epidemicznym

Szanowni Pacjenci,

Badania z zakresu medycyny pracy zostają wznowione w pełnym zakresie od 1.06.2020 r.. W dalszym ciągu na terenie ośrodka zdrowia obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa w związku z panującym w kraju stanem epidemicznym.

Pracownicy, którzy w stanie epidemii otrzymali orzeczenie lekarskie na okres 3 miesięcy w dalszym ciągu będą zobowiązni są do wykonania kompletu badań.

Organizacja przyjęć:

  • wejście na teren obiektu wyłącznie w maseczce ochronnej i rękawiczkach,
  • po wejściu do budynku należy dokonać dezynfekcji rąk,
  • Pracownik PCM przeprowadza na wejściu ankietę wstępnej kwalifikacji, której wypełnienie wraz z pomiarem temperatury jest warunkiem udzielenia świadczeń. W przypadku wystąpienia czynników ryzyka na podstawie wywiadu lub pomiaru temperatury, które mogłyby świadczyć o ryzyku zakażenia koronawirusem Puckie Centrum Medyczne ma prawo do odmowy udzielenia świadczeń w wyznaczonym wstępnie terminie.

Dziękujemy za wyrozumiałość.