Aktualizacja 03.11.2020

Dotacja na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Inteligenty Rozwój oś priorytetowa 3 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Nr umowy POIR.03.04.00-22-0231/20-00 z dnia 28.08.2020 roku

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez 3 m-ce w okresie 01/07/2020-30/09/2020.

265.686,84 zł. w tym 100% wkładu Funduszy Europejskich