TEST NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ SARS-CoV-2


Puckie Centrum Medyczne wykonuje testy na identyfikację przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Test diagnostyczny skierowany jest do osób zdrowych, które w ostatnim czasie miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie i/lub miały objawy infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych. Pozytywny wynik testu wskazujący na obecność przeciwciał może świadczyć o odbytej chorobie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

  • Test jakościowy. Cena 110 zł, czas oczekiwania na wynik 1 dzień
  • Zapraszamy do kontaktu z naszym laboratorium diagnostycznym pod numerem telefonu: 58 675 84 10

Tak, jak w przypadku badań serologicznych w innych chorobach zakaźnych, również w przypadku podejrzenia COVID-19 zaleca się wykonywanie pomiaru przeciwciał co najmniej dwukrotnie: w próbkach pobranych w objawowej fazie choroby i fazie rekonwalescencji po 3-4 tygodniach, dla wykazania przyrostu stężenia przeciwciał.