Spotkanie z ekspertem z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

1 października 2019 r. w godzinach 9:00- 15:00 w naszej Przychodni w Pucku ekspert z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia będzie rozmawiał z zainteresowanymi osobami o zmianach, jakie zachodzą w ochronie zdrowia - jak funkcjonuje e-recepta, a także Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne na stronie internetowej: Internetowe Konto Pacjenta

Zainteresowani dowiedzą się m.in.:

  • jakie informacje można znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta,
  • jak zobaczyć swoje e-recepty w Internetowym Koncie Pacjenta,
  • jak ustawić powiadomienia SMS/e-mail, które będą wysyłane w momencie, wystawienia e-recepty lub e-skierowania,
  • jak nadać pełnomocnictwo do swojego konta w IKP bliskiej osobie,
  • jak uzyskać dostęp do konta swojego dziecka.
  • Możliwe będzie również potwierdzenie Profilu Zaufanego, co umożliwi zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta.

    Wniosek o założenie Profilu Zaufanego można złożyć za pośrednictwem strony internetowej: Profil Zaufany

    W celu potwierdzenia Profilu Zaufanego konieczne jest posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości oraz telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany jednorazowy kod potwierdzający.