Aktualizacja 03.04.2020

Badania diagnostyczne w czasie stanu epidemicznego

Szanowni Pacjenci,

w związku z sytuacją stanu epidemicznego w kraju, Puckie Centrum Medyczne wproawdziło szczególne środki ostrożności ze względu na dobro Pacjentów oraz personelu naszego ośrodka zdrowia. W obecnej sytuacji obowiązuje poniższa organizacja pracy komórek:

Laboratorium/pobory krwi
- realizuje się jedynie skierowania w trybie "pilnym" (z dopiskiem "pilne" na skierowaniu od lekarza) oraz skierowania wydawane na bieżąco przez lekarzy udzielających teleporad, jeżeli lekarz uzna za konieczne szybkie wykonanie badania,
- realizuje się zlecenia stałe jedynie Pacjentom, którzy spełniają kryteria kwalifikujące do osobistej wizyty w przychodni ( nie wykazują objawów wystąpienia koronawirusa i nie miały kontaktu z zarażoną lub potencjalnie zarażoną osobą),
- jeżeli Pacjent nie ma skierowania z dopiskiem "pilne", a uważa, że jego skierowanie powinno koniecznie zostać zralizowane należy umówić się na teleporadę z lekarzem, który po wykonaniu wstępnego wywiadu kwalifikacyjnego zaopiniuje czy Pacjent powinien stawić się osobiście w przychodni celem wykonania badania.

RTG
- realizuje się jedynie bardzo pilne przypadki wymagające szybkiej konsultacji lekarskiej, po uprzednim zapisaniu się na badanie w Rejestracji w Pucku.

USG
- usług z zakresu USG zostają wstrzymane do czasu zakończenia stanu epidemicznego w kraju. Pracownicy Rejestracji Puckiego Centrum Medycznego będą kontaktować się z Pacjentami celem ustalenia nowych terminów, gdy tylko będzie to możliwe.

Pracownia endoskopowa
- usługi z zakresu endoskopii zostają wstrzymane do czasu zakończenia stanu epidemicznego w kraju. Pracownicy Rejestracji Puckiego Centrum Medycznego będą kontaktować się z Pacjentami celem ustalenia nowych terminów, gdy tylko będzie to możliwe.