Basen

Komunikat z oceny jakości wody

Puckie Centrum Medyczne informuje, że na podstawie badania jakości wody z dnia 24.12.2018 roku, woda na basenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.