Basen

Komunikat z oceny jakości wody

Puckie Centrum Medyczne informuje, że na podstawie badania jakości wody z dnia 26.09.2019 roku, woda na basenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.


Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni Puckiego Centrum Medycznego